Źródło finansowania badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Flaga RP - Godło RP
IBE - MEN - PIAAC
Skip to content