Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych
PIAAC

(ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies)

mierzy poziom umiejętności osób dorosłych
(w wieku 16–65 lat).

Badanie obejmuje pomiar trzech podstawowych umiejętności
niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie
i stanowiących podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy, tj.:

rozumienie tekstu - ikona

rozumienia
tekstu

rozumowanie matematyczne - ikona

rozumowania
matematycznego

rozwiązywanie problemów - ikona

rozwiązywania
problemów

Dodatkowe informacje zbierane w badaniu umożliwiają też analizowanie związków umiejętności m.in. z: poziomem wykształcenia, uczestnictwem w uczeniu się pozaformalnym i nieformalnym, sytuacją na rynku pracy i wykorzystywaniem umiejętności w pracy.

Obecny cykl badania obejmuje
lata 2018–2024.

Biorą w nim udział
32 państwa.

Badanie PIAAC jest koordynowane przez OECD i umożliwia porównania międzynarodowe oraz porównania w czasie – w stosunku do wyników pierwszej edycji.
PIAAC dostarczy informacji o umiejętnościach osób dorosłych i w ten sposób pomoże ulepszyć politykę i programy rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programy szkolne czy programy szkoleniowe.

W Polsce za przygotowanie i przeprowadzenie badania odpowiadają Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Realizację badań w terenie w obecnym cyklu powierzono firmom badawczym PBS Sp. z o.o.Danae Sp. z o.o.

IBE - MEN - PIAAC